هوبی

ویدیویی یافت نشد!


جستجو در عکسها

نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چی

نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چین ساخته شد/مقامات محلی میگویند که این بزرگ‌راه در راستای حفاظت از محیط زیست و برای جلوگیری از تخریب جنگل و کوه،ساخته شده است/ایسنا دانلود عکس نخستین در نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چی