واکسن

ویدیویی یافت نشد!


جستجو در عکسها

اینفوگرافیک/ دلیل نامگذاری واکسن کرونای کوبایی به نام «...

اینفوگرافیک/ دلیل نامگذاری واکسن کرونای کوبایی به نام «عبدالله» چیست؟ مقامات بهداشتی کوبا شنبه 19 تیر ماه اعلام کردند که واکسن کرونای عبدالله تاییدیه مصرف اضطراری گرفته است بر اساس داده های مقامات بهداشتی کوبا، واکسن "عبدالله"، پس از تزریق سه دوز، بیش از ۹۲ درصد کارآیی دارد متن مرتبط:

اینفوگرافیک/ دلیل نامگذاری واکسن کرونای کوبایی به نام «...

اینفوگرافیک/ دلیل نامگذاری واکسن کرونای کوبایی به نام «عبدالله» چیست؟ مقامات بهداشتی کوبا شنبه 19 تیر ماه اعلام کردند که واکسن کرونای عبدالله تاییدیه مصرف اضطراری گرفته است بر اساس داده های مقامات بهداشتی کوبا، واکسن "عبدالله"، پس از تزریق سه دوز، بیش از ۹۲ درصد کارآیی دارد متن مرتبط: