وزیردفاع

ویدیویی یافت نشد!


جستجو در عکسها

وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعرا

وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعراق شد/کارتر بایک هواپیمای نظامی به بغداد سفرکرد/وی قصد داردتا بانخست وزیرعراق وفرماندهان ارشد آمریکا و ائتلاف ضد داعش دیدارکند/ ایسنا دانلود عکس وزیردفاع در وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعرا دانلود عکس آمریکا در وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعرا دانلود عکس برای ارزیابی عملیات در وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعرا دانلود عکس موصل در وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعرا دانلود عکس واردعرا در وزیردفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات موصل واردعرا