پنجشیر

جستجو در ویدیوها

فیلم لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر + ویدیو

فیلم دیدنی لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر حتما مشاهده کنید و نظر دهید لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر جبهه پنجشیر ادعای تسلط کامل طالبان بر این ولایت را رد کرد. متن مرتبط:

فیلم لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر + ویدیو

فیلم دیدنی لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر حتما مشاهده کنید و نظر دهید لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر جبهه پنجشیر ادعای تسلط کامل طالبان بر این ولایت را رد کرد. متن مرتبط:

پنجشیر

- ویدیوی مرتبط

فیلم لحظه برافراشتن پرچم طالبان در پنجشیر + ویدیو


عکسی یافت نشد!