کله‌ها

ویدیویی یافت نشد!


جستجو در عکسها

از فرار مغزها تا فرار کله‌ها!!!

از فرار مغزها تا فرار کله‌ها!!! کله‌پاچه ۱۱۰ هزار تومان شد؛ نظارتی بر روند افزایش قیمت‌ها نیست رئیس اتحادیه صنف چایخانه‌داران، سفره‌خانه‌های سنتی و پزندگان گفت: قیمت کله‌پاچه به دستی ۱۱۰ هزار تومان رسیده و هیچ نظارتی بر روند بی‌رویه افزایش قیمت‌ها نیست. #اقتصادی متن مرتبط: