نوزده سال از بازی معروف ایران استرالیا گذشت...

توسط: varzeshi در تاریخ 10 آذر، 1395
امتیاز : 91 از 100 تعداد رای دهندگان 50

توضیحات: نوزده سال از بازی معروف ایران استرالیا گذشت...

حماسه ای که هرگز تکرار نخواهد شد!

خیابانی اینجا هم داره میگه چیزی از ارزش های ما کم نمیشه

telegram