حوادث جالبی که تو عروسی ها رخ داده است

Loading the player...
توسط: fun در تاریخ 11 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: حوادث جالبی که تو عروسی ها رخ داده استبه طور کلی، می‌توان همهٔ دانسته‌ها، آگاهی‌ها، داشته‌ها، آمارها، شناسه‌ها، پیشینه‌ها و پنداشته‌ها را #داده نامید. انسان برای ثبت و درک مشترک هر واقعیت و پدیده از نشانه‌های ویژهٔ آن بهره گرفته‌است.
انسان برای نمایاندن #داده‌ها نخست از نگاره و در ادامهٔ سیر تکاملی آن از حروف، شماره‌ها و نشانه‌ها کمک گرفت. برای باز نمودن #داده‌ها از این موارد کمکی یا ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شود برای نمونه:
سال ۱۳۸۶
شماره سریال ۵۲/ب ۷۶۸۰۶۰
نام حمید

ادامه توضیحات...