وزیرکشور: موافق پخش زنده نیستیم، میخواهیم تهمت ها را از...

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: news در تاریخ 02 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: وزیرکشور: موافق پخش زنده نیستیم، میخواهیم تهمت ها را از مناظره ها دربیاوریم، به ما اعتمادکنید!/تسنیم
اخبار لحظه ای انتخابات#زنده ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
#زنده (آهنگ سیا)
#زنده (ترانه بلک آید پیز)
#زنده (ترانه جنیفر لوپز)
#زنده (نیدرازکسن)

ادامه توضیحات...