کمپرسور اسکرو :

توسط: آموزشی در تاریخ 12 دی، 1395
امتیاز : 91 از 100 تعداد رای دهندگان 45

توضیحات: کمپرسور اسکرو :
این کمپرسور دو مارپیچ دارد که از طریق
دو کنتاکتور به چرخش در می آیند.
جهت چرخش مارپیچ ها بسیار اهمیت دارد .

خانه مکانیک ایران

telegram