کمپرسور اسکرو :

Loading the player...
توسط: آموزشی در تاریخ 12 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: کمپرسور اسکرو :
این کمپرسور دو مارپیچ دارد که از طریق
دو کنتاکتور به چرخش در می آیند.
جهت چرخش مارپیچ ها بسیار اهمیت دارد .

خانه مکانیک ایران

ادامه توضیحات...

telegram