زایمان درآب در ایران

Loading the player...
توسط: بانو در تاریخ 01 مرداد، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فیلم زایمان طبیعی در آب در ایران
این فیلم زایمان در آب در مورد روش جدید زایمان در آب توضیحاتی میدهد.
زایمان در آب در تهران روشی نوین برای تشویق مادران باردار به زایمان طبیعی می باشد که مورد توجه بسیاری از مادران نیز قرار گرفته است.
زایمان در آب در ایران فیلم
زایمان در آب در تهران

ادامه توضیحات...