اجرای کردی جناب خان برای حافظ و شهرام ناظری Funny performance in front of famous singer

Loading the player...
توسط: حاشیه ها در تاریخ 11 مرداد، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: اجرای کردی جناب خان برای حافظ و شهرام ناظری

Funny performance in front of famous Iranian singer " Hafez & Shahram Nazeri "

ادامه توضیحات...