احمدی نژاد در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت...

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 23 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: احمدی نژاد در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد


#انتخابات یک فرآیند تصمیم‌گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از مردم برای ادارهٔ امور عمومی خود شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رأی به صندوق‌های #انتخاباتی بر می‌گزینند. از سدهٔ ۱۷ میلادی به این سو، برگزاری #انتخابات سازوکار معمول برای تحقق دموکراسی نیابتی بوده است. از #انتخابات ممکن است برای اختصاص کرسی‌های موجود در قوهٔ مقننه استفاده شود. همچنین برخی کشورها سمت‌های موجود در قوای اجرایی و قضایی و دولت‌های محلی را نیز با #انتخابات به نامزدهای برگزیده اختصاص می‌دهند. از فرآیند #انتخابات در بسیاری از سازمان‌های خصوصی و تجاری، از باشگاه‌ها گرفته تا انجمن‌های داوطلبانه و ابرشرکت‌ها استفاده می‌شود.
کاربرد #انتخابات به عنوان ابزاری برای گزینش نمایندگان در دموکراسی‌های نیابتی امروزی با شیوه‌ای که در کهن‌الگوهای دموکراتیک مثل آتن باستان رواج داشت متفاوت است. در عهد باستان #انتخابات‌ها بیشتر نهادهایی الیگارشی یا گروه‌سالارانه بودند و بسیاری از سمَت‌های سیاسی توسط قرعه اختصاص می‌یافتند.
گاهی همه‌پرسی را با #انتخابات اشتباه می‌گیرند در حالی که #انتخابات به منظور گزینش یک یا چند نفر است. هر چند همه‌پرسی در لغت معنای #انتخابات را هم در بر دارد اما در عالم سیاست تنها به جریانی گفته می‌شود که طی آن حکومت‌ها پرسش‌ها یا اصلاحیه‌های قانونی را در اختیار مردم قرار می‌دهند، تا مردم یک یا چند مورد را انتخاب کنند.
#دوره (جدول تناوبی)
#دوره (زمین‌شناسی)
شهرستان #دوره (شهرستان #دوره)
تابع متناوب (تابع #دوره‌ای)
#دوره (شخصیت عروسکی)

ادامه توضیحات...