لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 18 مهر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک مراسم ختم در صنعا در حالی که برخی افراد هنوز زنده بوده و مردم در حال کمک به مجروحین هستند
#فیلم
_______________________

دانلود فیلم لحظه در لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک
دانلود فیلم اصابت در لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک
دانلود فیلم دومین در لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک
دانلود فیلم موشک در لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک
دانلود فیلم سعودی‌ها در لحظه اصابت دومین موشک سعودی‌ها به محل برگزاری یک

ادامه توضیحات...