روحانی: حقوق افراد کم‌درآمد ۲ برابر شده است!

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: news در تاریخ 21 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: روحانی: حقوق افراد کم‌درآمد ۲ برابر شده است!#حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. #حقوق در نظام‌های #حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام #حقوقی هر کشور دارد و نظام #حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
یک تمایز مهم میان #حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از #حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد #حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و #حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. #حقوق مذهبی به ویژه #حقوق اسلامی (فقه) و #حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در #حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته است.

ادامه توضیحات...