قلب باید بتواند خون را از میان حدود 96500 کیلومتر رگ

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 26 آبان، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: قلب باید بتواند خون را از میان حدود 96500 کیلومتر رگ خونی به جلو هل دهد،
این فاصله مانند این است که کل جهان را حدود 2.5 بار دور بزنیم

ادامه توضیحات...