هم خط‌شکن هم سنگر ما شد از اول

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: islam در تاریخ 10 اسفند، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: هم خط‌شکن هم سنگر ما شد از اول
راهِ درستِ رهبر ما شد از اول

▪️مدح حضرت زهرا توسط حاج منصور ارضی در مراسم امشب در حضور رهبرانقلاب.

️عضويت


به هر یک از انواع استحکامات نظامی که از خاک و با جابه‌جایی و چینش آن ساخته می‌شود سَنگَر گفته می‌شود.
در مناطق جنگی سربازان برای حفظ خود گودالی به نام #سنگر حفر می‌کنند تا از گلوله‌های دشمن در امان مانده و از میان آن به تیراندازی یا دیدبانی مشغول شوند.
به توده یا تپه و مانعی که در حوالی شهر محصور در موقع حمله دشمن برمی‌آوردند #سنگربندی یا خاکریز دفاعی گفته می‌شود. در قدیم به #سنگر مورچال نیز گفته می‌شد.
از #سنگربندی در قدیم برای محافظت نقاط راهبردی، مانند گذرگاه‌ها و دره‌ها نیز استفاده می‌شد، و آثار آنها را گاه به صورت دیوار یا تل می‌توان مشاهده کرد.
از متون تاریخی چنین برمی‌آید که سپاهیان عثمانی گاه برای استتار سربازان خود که در حال حفر #سنگر بودند با مواد مشتعل پرده‌ای از دود به وجود می‌آوردند.
در دوران جدید برخی #سنگرهای را با سازه‌ای بتونی حافظت می‌کنند و در برابر آن بمب‌هایی نیز با نام بمب‌های #سنگرشکن برای نفوذ به این سازه‌ها طراحی و ساخته شده‌است.

ادامه توضیحات...