استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 01 اسفند، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس

متقاضیان مسکن مهر در تجمع مقابل مجلس همزمان با استیضاح وزیر راه خواستار برکناری او شدند/فارس
yon.ir/f28i


دانلود فیلم در استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس
دانلود فیلم استیضاح در استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس
دانلود فیلم در در استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس
دانلود فیلم مجلس در استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس
دانلود فیلم در استیضاح در مجلس، درخواست برکناری بیرون از مجلس

ادامه توضیحات...