چگونه می‌توان موفق شد؟! دکتر ریچارد جان طی 7 سال با 500...

Loading the player...
توسط: ravanshenasi در تاریخ 07 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: چگونه می‌توان موفق شد؟! دکتر ریچارد جان طی 7 سال با 500 فرد موفق مصاحبه کرده است تا این سوال را در این سخنرانی جواب دهد!

لمس کنید


#دکتر ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

ادامه توضیحات...