ترفند های علمی و ثابت شده برای کاهش سریع وزن !

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 01 خرداد، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: اصولی وزن کم کنید سریع ترین روش چربی سوزی با تایید پزشکان -- سریع ترین روش رسیدن به اندام دلخواه


#ترفند ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
#ترفند زود پولدار شو
#ترفند پانزی
#ترفند هرمی
#کاهش، تقلیل یا فروکاهی می‌تواند به هر کدام از موارد زیر ارجاع داشته باشد:
#کاهش، فرایندی در شیمی که با گرفتن الکترون همراه است
واکنش اکسایش - #کاهش برای ترکیبات آلی (Redox)
#کاهش بعد، روشی هندسی در فیزیک تحلیلی
#کاهش یا تقلیل، ایده‌ای در معماری
تقلیل (پیچیدگی) – تبدیل مسئله‌ای با ابعاد زیاد به مسئله دیگری با ابعاد کمتر.

ادامه توضیحات...