فیلم دستاوردهای سفر رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 05 آبان، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: سفر دیدنی دستاوردهای سفر دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان، از زبان استاندار استان مرکزی
ویژه برنامه سفر رئیس جمهور به استان مرکزی

دانلود فیلم سفر در دستاوردهای سفر رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان
دانلود فیلم رییس جمهور در دستاوردهای سفر رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان
دانلود فیلم استان مرکزی در دستاوردهای سفر رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان
دانلود فیلم ویدیو در دستاوردهای سفر رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان
دانلود فیلم کلیپ در دستاوردهای سفر رئیس جمهور در حوزه بهداشت و درمان

ادامه توضیحات...