روباهی که به توله خرس هایی که مادر شون رو از دست دادن ش...

Loading the player...
توسط: fun در تاریخ 31 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: روباهی که به توله خرس هایی که مادر شون رو از دست دادن شیر میدهمادَر یا نَنه یا مامان یکی از نسبت‌های خانوادگی است و به والد طبیعی یا اجتماعی مؤنث گفته می‌شود. به دلیل پیچیدگی و تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی، تعاریف و نقش‌ها، تعریف کلی کلمه #مادر متفاوت است.
واژه ننه که به عنوان برابر برای #مادر به‌کار می‌رود و معانی دیگری نیز دارد از ریشه هندواروپایی nan به معنی #مادر و پرستار است.

ادامه توضیحات...