فیلم مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش

توسط: sighe در تاریخ 02 آذر، 1395
امتیاز : 90 از 100 تعداد رای دهندگان 1275
لایک دانلود انتشار

توضیحات: لایحه دیدنی با تصویب مجلس ایران تکلیف دو موضوع بحث برانگیز در لایحه حمایت از خانواده مشخص شد. لایحه ای که سالهاست بحث بر سر جزئیات آن ادامه دارد. مجلس ایران تصویب کرد که ثبت رسمی صیغه اجباری نباشد و همچنین مرد بدون اجازه همسرش نتواند دوباره ازدواج کند.
مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش

دانلود فیلم لایحه در مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش
دانلود فیلم با در مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش
دانلود فیلم حمایت در مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش
دانلود فیلم از در مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش
دانلود فیلم کار در مصوبات مجلس در مورد صیغه و تجدید فراش

telegram