راه های طبیعی درمان سنگ کلیه

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 07 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: با این مواد غذایی دردناک ترین درد بدن خود را درمان کنید


علاج و دوا و دارو. علاج بیمار. دارو. چاره، تداوی. آنچه درد را بزداید و چاره ٔ بیماری کند. مداوا. #درمان از اصلیترین وظایف پزشک است.
کُلیه یا قلوه (به فارسی: گُرده)*[۱] یکی از اندام‌های درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. کار #کلیه تصفیه خون از مواد زائد و دفع متابولیت‌های بدن می‌باشد.


کُلیه یا قلوه (به فارسی: گُرده)*[۱] یکی از اندام‌های درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. کار #کلیه تصفیه خون از مواد زائد و دفع متابولیت‌های بدن می‌باشد.

ادامه توضیحات...