فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 28 بهمن، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد ترامپ، پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید را به رابرت هاروارد پیشنهاد داده است/مردی که در این ویدئو به فارسی حرف می زند/۷ صبحدانلود فیلم فرمانده در فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد
دانلود فیلم ای که در فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد
دانلود فیلم در در فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد
دانلود فیلم کاخ در فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد
دانلود فیلم سفید در فرمانده ای که در کاخ سفید فارسی صحبت می کند/دونالد

ادامه توضیحات...