چگونه یک کاندوم ساخته شده است ...

Loading the player...
توسط: آموزش زناشویی در تاریخ 28 تیر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: لاستیک ها به نام لاستیک زیرا آنها از لاستیک ساخته شده است. یا به طور دقیق تر از لاتکس طبیعی لاستیک. طبیعی, لاتکس, لاستیکی در شکل شیری آب کشیده شده از پوست درختان لاستیک که در آسیا کشت. این طبیعی لاتکس, لاستیکی است و سپس بیشتر پردازش در آلمان با استفاده از پیچیده ویژگی های روش.

ادامه توضیحات...