فیلم ساخت خانه های ضد زلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند... + ویدیو

Loading the player...
توسط: danesh در تاریخ 29 آذر، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فیلم دیدنی ساخت خانه های ضد زلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند... حتما مشاهده کنید و نظر دهید
ساخت خانه های ضد زمین لرزه کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند ایرانی

-----
تاریخ ↶
ساخت خانه های ضد زلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند #ایرانی

-----
عضویت ↶
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
ساخت "خانه‌های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعت" توسط دانشمند ... | ... از این اختراع می‌توان یک خانه 50 متری کاملا ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از 24 ساعت ساخت ... کمتر از 24 ساعت" توسط دانشمند...امکان ساخت "خانه‌های پیش ...
مردم نيوز - ساخت "خانه‌های ضدزلزله در کمتر از ۲۴ ساعت" توسط ... | ... از این اختراع می‌توان یک خانه ۵۰ متری کاملا ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از ۲۴ ساعت ساخت و ... از ۲۴ ساعت" توسط دانشمند...زلزله و ضد حریق را در کمتر از 24 ...
ساخت ˮخانه‌های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعتˮ توسط دانشمند ایر | ساخت ˮخانه‌های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعتˮ توسط ... در کمتر از 24 ساعت" توسط دانشمند ایرانی ... یک خانه ۵۰ متری کاملا ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از ۲۴ ساعت ...
ساخت خانه های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند ایرانی | ساخت خانه های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعت ... 50 متری کاملا ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از 24 ساعت ساخت و آماده ... ضدزلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند...
ساخت "خانه‌های ضدزلزله در کمتر از ۲۴ ساعت" توسط دا... | پیش از این در قالب گزارشی با عنوان امکان ساخت "خانه‌های پیش‌ساخته ... ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از 24 ساعت ساخت و ... در کمتر از ۲۴ ساعت" توسط دانشمند...
ساخت خانه‌های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند ایرانی ... | ساخت خانه‌های ضدزلزله در کمتر از 24 ساعت توسط دانشمند...با استفاده از این اختراع می‌توان یک خانه 50 متری کاملا ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از 24 ساعت ساخت و ...
امکان ساخت "خانه‌های ضدزلزله در کمتر از ۲۴ ساعت" توسط دانشمند ... | امکان ساخت "خانه‌های ضدزلزله در کمتر از ۲۴ ساعت" توسط دانشمند ایرانی ... از این اختراع و تکنولوژی می‌توان یک خانه 50 متری کاملا ضد زلزله و ضد حریق را در کمتر از 24 ...