فیلم سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 13 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: جنین دیدنی بیماری سندروم داون شایع ترین بیماری های در دوره جنین می باشد.
این بیماری از هر 700 جنین حدودا یک جنین مبتلا می شود و این بیماری ارتباط مستقیم با ککروموزوم جنین دارد.
سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ

جنین زنان در فیلم سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ
زنان زنان حامله ویدیو در فیلم سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ
زنان حامله ویدیو کلیپ در فیلم سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ
کلیپ فیلم در فیلم سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ
فیلم نی نی بان در فیلم سندروم داون در جنین، شیوع زیاد یا کم؟/ کلیپ

ادامه توضیحات...