ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست

Loading the player...
توسط: islam در تاریخ 26 مهر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست

خاطره رهبر انقلاب از شنیدن نوار نوحه‌های جهرمی كه اوایل دوران انقلاب به دست ايشان رسيده بود

مطرح شده در ديدار اخير شاعران


دانلود فیلم ببينيد| در ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست
دانلود فیلم مضامين در ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست
دانلود فیلم نوحه‌ها در ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست
دانلود فیلم بسيار در ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست
دانلود فیلم اثرگذارست در ببينيد| مضامين نوحه‌ها بسيار اثرگذارست

ادامه توضیحات...