زایمان طبیعی یا سزارین؟

Loading the player...
توسط: بانو در تاریخ 28 تیر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است به طورمتوسط، ۱۰ درصد زایمان ها در جهان به روش سزارین انجام می شود.برخی متخصصین علت افزایش گرایش زنان به انتخاب سزارین، فرار از درد زایمان است. اما عمل سزارین خود با درد فراوان همراه است و عواقب منفی متعددی نیز به همراه دارد.به گفته برخی متخصصین بارزترین علت انتخاب سزارین پیشرفت پزشكی و تكنولوژی می باشد كه در مواقع خطر برای مادر و جنین مفید واقع می شود .برای مثال خطرات عمل جراحی برای مادر خیلی كاهش یافته است (به علت امكانات بیهوشی، انتقال خون و آنتی بیوتیكها). مراقبتهای نوزادی نیز پیشرفت كرده و خطرات سزارین برای نوزاد نیز كاهش یافته است.http://www.negahmedia.ir/media/show_v...

ادامه توضیحات...

telegram