فیلم نهضت پاسخگویی ادامه دارد...

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 14 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: کلیپ ویدیو دیدنی حضور مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان در اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷
"روابط عمومی شهرداری اصفهان"
نهضت پاسخگویی ادامه دارد...

کلیپ ویدیو کلیپ در فیلم نهضت پاسخگویی ادامه دارد...
کلیپ فیلم در فیلم نهضت پاسخگویی ادامه دارد...
فیلم روابط عمومی شهرداری اصفهان در فیلم نهضت پاسخگویی ادامه دارد...
روابط عمومی شهرداری اصفهان نهضت در فیلم نهضت پاسخگویی ادامه دارد...
نهضت پاسخگویی در فیلم نهضت پاسخگویی ادامه دارد...

ادامه توضیحات...

telegram