احمدینژاد گفت: ملت ایران چه؟

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 26 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: دستاوردهای احمدینژاد و محافظه کاران در هشت سال، دولت نهم و دهم
احمدی نژاد با ملت ایران چه کرد ؟
دستاوردهای احمدی نژاد و اصولگرایان در ۸ سال دولتهای نهم و دهم

ادامه توضیحات...