فیلم این ماهی برای محافظت از خود از دهانش چیزی شبیه به نور ت... + ویدیو

Loading the player...
توسط: animals در تاریخ 08 اردیبهشت، 1398
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فیلم دیدنی این ماهی برای محافظت از خود از دهانش چیزی شبیه به نور ت... حتما مشاهده کنید و نظر دهید
این ماهی برای محافظت از خود از دهانش چیزی شبیه به نور تولید و به سوی دشمن احتمالی پرتاب میکند.

این تصویر واقعی است.

عجیب ولی واقعی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ https://ادامه توضیحات...

متن مرتبط: