بهترین راه ارتباط با خدا

Loading the player...
توسط: islam در تاریخ 25 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: بهترین راه ارتباط با خدا
‍️


#ارتباطات فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آنها است. معنا در علم #ارتباط شامل مفاهیم ذهنی و احساسات هر دو می‌شود. #ارتباطات فرایندی ست که در آن معنا بین موجودات زنده تعریف و به اشتراک گذاشته می‌شود. #ارتباط به یک فرستنده، پیام و گیرنده درنظرگرفته شده نیازدارد، هرچند گیرنده نیاز ندارد حضور داشته باشد یا از منظورفرستنده برای برقراری #ارتباط در زمان #ارتباط آگاه باشد‍؛ بنابراین #ارتباطات می‌تواند درسرتاسر مسافتهای گستردهٔ زمانی و مکانی رخ دهد. #ارتباطات نیازمند آن است که بخش‌های #ارتباط ناحیه‌ای از مشترکات #ارتباطی را به اشتراک بگذارند.
برخی از دانشمندان و کارشناسان، در مورد اینکه #ارتباطات یک علم است (Science) اختلاف نظر دارند. هنوز برخی از استادان این حوزه مانند رابرت کریگ (Robert T. Craig) «#ارتباطات» را یک حوزه مطالعاتی (Communication Theory as a Field) می‌دانند. این دیدگاه می‌خواهد تأکید کند که #ارتباطات به لحاظ وسعت، عمق و تنوعی که دارد نمی‌تواند در یک رشته علمی گنجانده شود، بلکه فراتر از آن باید به آن به عنوان یک حوزه علمی و مطالعاتی نگاه کرد که از آن چندین رشته علمی می‌تواند زاییده شود. به عبارت، باید به «علوم #ارتباطات]» قائل بود و نه «علم #ارتباطات».

ادامه توضیحات...