تیم Parkad Nedelsk ایده بازاریابی چریکی

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 26 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: از کنز
Team Parkad Nedelsk guerilla marketing idea
از کنز

ادامه توضیحات...