پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 20 مهر، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد

انتشار تصاویر سوءرفتار پرستار یک کودک 4 ساله مبتلا به نوعی عقب ماندگی (سندروم داون)، این زن را روانه زندان کرد
__________________

دانلود فیلم پرستار در پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد
دانلود فیلم کودک‌آزار در پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد
دانلود فیلم روانه در پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد
دانلود فیلم زندان در پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد
دانلود فیلم شد در پرستار کودک‌آزار روانه زندان شد

ادامه توضیحات...