کفتارها به شدت از شیرها ترس دارند. برای اینکه غذای یک ش...

Loading the player...
توسط: animals در تاریخ 16 اسفند، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: کفتارها به شدت از شیرها ترس دارند. برای اینکه غذای یک شیر را بدزدند با ایجاد سرو صدا و هرج و مرج حواس شیر را پرت می کنند و غذایش را کش می روند.ادامه توضیحات...