فیلم خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با...

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: technology در تاریخ 19 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: خودروی دیدنی خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با خودروهای اطراف در جاده گزارش سیاوش منفرد از نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاسوگاس CES
خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با...

خودروی جدید در فیلم خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با...
جدید هوشمند در فیلم خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با...
هوشمند قابلیت در فیلم خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با...
قابلیت تماس در فیلم خودروی جدید هوشمند BMW با قابلیت تماس با...

ادامه توضیحات...