الکل چه تبعاتی وحشتناکی برای سلامتی‌ مان دارد و با تـن...

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 06 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: الکل چه تبعاتی وحشتناکی برای سلامتی‌ مان دارد و با تـن و جان‌ مان چه می‌کند؟ ببینید !

متاسفانه آمار استفاده از مشروبات الکلی در ایران و بخصوص در بین جوانان بالاست ‌!!

???? hannel


در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک آلکیل داشته‌باشد، #الکل گویند. فرمول کلی یک #الکل سادهٔ غیر حلقه‌ای ‎CnH2n+1OH‏ است. در شیمی #الکل‌ها در شمار گروه مهمی از ترکیب‌های شیمیایی هستند و در واکنش‌های گسترده‌ای شرکت می‌کنند و بسیاری از ترکیب‌های شیمیایی از آن‌ها به دست می‌آیند، به طوری در کتاب شیمی آلی موریسن و بوید آمده‌است که اگر به شیمی‌دانی بگویند او را با ده ترکیب شیمیایی دریک جزیره تنها خواهند گذاشت #الکل یکی از آن‌ها خواهدبود.
به طور کلی، زمانی که نام #الکل به تنهایی به کار می‌رود، معمولاً منظور اتانول است که همان #الکل گرفته‌شده از جو یا عرق یا همان مشروبات #الکلی می‌باشد. اتانول مایعی بی‌رنگ و فرار وبا بویی بسیار تند است که از تخمیر شکرها به دست می‌آید. همچنین گاه به هر گونه نوشیدنی که #الکل داشته‌باشد، #الکل می‌گویند. هزاران سال است که معمولاً #الکل به عنوان یکی از عامل‌های اعتیادآور به شمار می‌آید.
#الکل‌های دیگر بیشتر با صفت‌های مشخص‌کنندهٔ ویژهٔ خود می‌آیند مانند #الکل چوب (که همان متانول است) یا ایزوپروپیل #الکل. پسوند «ول» نیز در پایان نام شیمیایی همهٔ #الکل‌ها می‌آید.

ادامه توضیحات...