⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن

Loading the player...
توسط: varzeshi در تاریخ 14 آبان، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: ⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن
پا بیشترازعرض لگن باز،باپشت صاف به عقب وپایین بنشینیدطوری‌که زانوهاازپنجه‌هاجلو نزنند.سعی کنیدتا جایی بشینید که زاویه پانودشود


دانلود فیلم ⬛تمرین در ⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن
دانلود فیلم درمنزل در ⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن
دانلود فیلم اسکوات در ⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن
دانلود فیلم ران در ⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن
دانلود فیلم باسن در ⬛تمرین درمنزل اسکوات ران باسن

ادامه توضیحات...