سقوط آزاد بدون چتر نجات.

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: حاشیه ها در تاریخ 13 مرداد، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: سقوط آزاد بدون چتر نجات لوك ایكنز كه سابقه ۱۸هزار پرش را در كارنامه ورزشی خود دارد، توانست از ارتفاع ۷۶۲۰ متری و بدون باز کردن چتر نجاتش روی یک تشک نجات با موفقیت فرود آید.

ادامه توضیحات...