مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت

Loading the player...
توسط: fun در تاریخ 20 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت تولد ٨٢ سالگی او ساخته بود اما رنگ و بوی خداحافظی داشت

دانلود فیلم در مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت
دانلود فیلم مستندي در مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت
دانلود فیلم که در مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت
دانلود فیلم دفتر در مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت
دانلود فیلم آیت در مستندي که دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت

ادامه توضیحات...