زمستان مغلوب ساختن پیشی جستن می آید قسمت بعدی این سری از پادشاهان

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 25 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: رئيس جمهور دونالد ترامپ والریا مسلح با شمشیر فولاد ساز به نام معامله، دونالد ترامپ شروع به تلاش برای مراقبت از سیاست وستروس از طریق مرز آن است. زمستان مغلوب ساختن پیشی جستن می آید بخشی از بعدی از این بازی شاهان و یا خدایان بازی بازی تاج و تخت
زمستان ترامپ می آید قسمت بعدی سریال بازی شاهان
رئیسجمهور دونالد ترامپ مسلح با والریا شمشیر فولاد به نام معامله ساز، دونالد ترامپ آغاز در تلاش از طریق وستروس به مراقبت سیاست مرز آن است. زمستان ترامپ می اید قسمت بعدی بازی شاهان یا بازی خدایان Game of Thrones

ادامه توضیحات...