چگونه خطر سکته را کاهش دهیم؟

Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 13 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: چگونه خطر سکته را کاهش دهیم؟
قبل ازینکه دیر شود این توصیه های رو حتما انجام دهید/همشهری


#سکته (یونانی apoplēxia/ἀποπληξία) در طب قدیم به حمله ناگهانی همراه با از دست رفتن هوشیاری و حواس بیمار گفته می‌شد که معمولاً به مرگ می‌انجامید. در پزشکی امروزی منظور از واژهٔ #سکته ممکن است به #سکتهٔ مغزی یا قلبی اشاره داشته باشد.
#کاهش، تقلیل یا فروکاهی می‌تواند به هر کدام از موارد زیر ارجاع داشته باشد:
#کاهش، فرایندی در شیمی که با گرفتن الکترون همراه است
واکنش اکسایش - #کاهش برای ترکیبات آلی (Redox)
#کاهش بعد، روشی هندسی در فیزیک تحلیلی
#کاهش یا تقلیل، ایده‌ای در معماری
تقلیل (پیچیدگی) – تبدیل مسئله‌ای با ابعاد زیاد به مسئله دیگری با ابعاد کمتر.

ادامه توضیحات...