فیلم آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری

Loading the player...
توسط: تماشا در تاریخ 07 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: آوازخوانی دیدنی آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه علمیه مشکات در محضر رهبری و آیت الله جوادی آملی!
آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری

آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان در فیلم آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری
حجت الاسلام قاسمیان رهبری ویدیو در فیلم آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری
رهبری ویدیو کلیپ در فیلم آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری
کلیپ فیلم در فیلم آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری
فیلم امیدوار در فیلم آوازخوانی حجت الاسلام قاسمیان، مدیر حوزه در محضر رهبری

ادامه توضیحات...