برخورد زیبای حاج قاسم سلیمانی با یک خبرنگار !

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: news در تاریخ 18 فروردین، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: برخورد زیبای حاج قاسم سلیمانی با یک خبرنگار !در #برخورد دو جسم در زمان کوتاه تماس، نیروهایی به هم اعمال می‌کنند. به علت برقراری قانون سوم نیوتون در مورد نیروهای #برخوردی، نیرویی که یکی از اجسام به دیگری وارد می‌کند از نظر اندازه مساوی ولی در خلاف جهت نیرویی است که از طرف جسم مقابل به آن وارد شده‌است. قوانین پایستگی انرژی مکانیکی و پایستگی تکانه خطی، دقیقاً برقرار بوده (پایستگی انرژی جنبشی همواره برقرار نیست) و به ما این امکان را می‌دهد تا نتیجه #برخورد را پیش‌بینی کنیم. هرگاه در #برخورد انرژی جنبشی پایسته باشد انرژی پتانسیل نیز پایسته خواهد بود.
#خبرنگار روزنامه‌نگاری است که برای اخبار روزنامه، رادیو یا تلویزیون از راه دور یا گاهی مکانی دوردست خبر تهیه می‌کند.
شورای فرهنگ عمومی ایران در اولین سالگرد کشته شدن محمود صارمی هفده مرداد را روز #خبرنگار نامید.

ادامه توضیحات...