فیلم تصاویر دختری که انسان نیست!

Loading the player...
توسط: danesh در تاریخ 24 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: ربات دیدنی ربات انساننمای چینی به صورت یک دختر جوان ساخته شده و "جیا جیا" نامگذاری شده است. این ربات طوری برنامهریزی شده که میتواند صحبت کند و احساسات خود را از طریق تغییرات در چهره حالات ظاهری نشان دهد.

این ربات انساننما از نظر ظاهری کاملا شبیه به انسان است و میتواند چشمان خود را حرکت دهد و حرکت لبها و گونههای آن هنگام صحبت کاملا هماهنگ است. برای ساخت این ربات حدود سه سال کار گروهی انجام شده است تا بخشهای مختلف بدن آن در برابر دادههای بیرونی کاملا هماهنگ و طبیعی واکنش نشان دهند.
مهمترین ویژگی ربات انساننمای چینی در مقایسه با سایر رباتهای معرفی شده، قابلیت یادگیری هنگام صحبت کردن است، بهطوریکه این ربات قادر است تا از محتوای مکالمه اطلاعات مورد نظر را دریافت کرده و یا به اصطلاح یاد بگیرد.
تصاویر دختری که انسان نیست!

ربات فیلم در فیلم تصاویر دختری که انسان نیست!
فیلم سینما در فیلم تصاویر دختری که انسان نیست!
سینما netflix در فیلم تصاویر دختری که انسان نیست!
netflix قهوه در فیلم تصاویر دختری که انسان نیست!
قهوه نایک در فیلم تصاویر دختری که انسان نیست!

ادامه توضیحات...