ابعاد هستی در چند ثانیه...

Loading the player...
توسط: danesh در تاریخ 02 اردیبهشت، 1396
لایک دانلود انتشار

توضیحات: ابعاد هستی در چند ثانیه...

عظمت جهان آفرینش رو با این تصاویر درک کنید!#ثانیه یکای زمان در سیستم متریک یا دستگاه SI بوده و نشانه ی آن s یا Sec است.

ادامه توضیحات...