حواشی هنرمندان اعتراض فریمن خواننده ايراني به اق

Loading the player...
توسط: موزیک ویدیو در تاریخ 17 بهمن، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: حواشی هنرمندان اعتراض فریمن خواننده ايراني به اقدامات نژادپرستانه ترامپ عليه ايرانيان
#Muslim_are_not_terrorists #trump #fariman

ادامه توضیحات...