فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش

Loading the player...
توسط: news در تاریخ 22 دی، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش میشل در آخرین سخنرانی دوران ریاست جمهوری‌اش:
"من و آمریکا به تو افتخار می‌کنیم"

دانلود فیلم فیلم در فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش
دانلود فیلم | در فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش
دانلود فیلم اشک‌های اوباما در فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش
دانلود فیلم هنگام در فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش
دانلود فیلم تمجید در فیلم | اشک‌های اوباما هنگام تمجید و تشکر از همسرش

ادامه توضیحات...