علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:

بستن تبلیغ
Loading the player...
توسط: salamat در تاریخ 19 آبان، 1395
لایک دانلود انتشار

توضیحات: علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:
افزایش آدرنالین خون
افزایش فشارخون
افرایش غلظت خون

علائمMI:
دردسینه
دردبازووپشت
دردگردن وچانه
اختلال تنفسی
احساس سبکی سر
دردمعده

دانلود فیلم علت در علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:
دانلود فیلم شیوع در علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:
دانلود فیلم حمله در علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:
دانلود فیلم قلبی بین در علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:
دانلود فیلم ساعات در علت شیوع حمله قلبی بین ساعات ۴تا۱۰صبح:

ادامه توضیحات...